необичаен

необичаен
прил. - необикновен, изключителен, рядък, особен, непривичен, несвойствен, нехарактерен, нетипичен, странен
прил. - много голям, грамаден, огромен
прил. - неизвестен, непознат, чудат
прил. - забележителен
прил. - оригинален, нешаблонен
прил. - неправилен, анормален, противоестествен
прил. - ексцентричен, фантастичен, чуден, куриозен, неочакван, необясним
прил. - тайнствен, свръхестествен

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • анормален — прил. ненормален, неправилен, изключителен, необикновен, нередовен, патологичен, патогенен прил. неестествен, извратен прил. чуден, странен прил. необичаен, противоестествен …   Български синонимен речник

  • грамаден — прил. голям, преголям, необятен, необхватен, извънмерен, обемист прил. неизмерим, чрезмерен, безмерен, безграничен, безкраен, безпределен прил. пространен, обширен, просторен, огромен прил. необикновен, извънреден, крупен, колосален, гигантски,… …   Български синонимен речник

  • ексцентричен — прил. екстравагантен, особен, оригинален, чудноват, своеобразен, своенравен, странен, чуден, маниак, капризен, чудак, рядък, необикновен, неестествен, прекален, краен, пресилен, ненормален, удивителен прил. чудат прил. неспазващ условностите,… …   Български синонимен речник

  • забележителен — прил. паметен, бележит, изтъкнат, отличителен, необикновен, изключителен, интересен, особен, рядък, феноменален, важен, незабравим прил. именит, славен, известен прил. исторически, епохален прил. виден, прочут прил. великолепен, възхитителен,… …   Български синонимен речник

  • изключителен — прил. особен, рядък, необикновен, единствен по рода си, специален, отделен, несравним, ненормален, безподобен, забележителен, неочакван, небивал прил. извънреден, извънмерен, чрезмерен, голям, феноменален прил. безпримерен, безпрецедентен прил.… …   Български синонимен речник

  • куриозен — прил. оригинален, забавителен, рядък, особен, интересен, чудноват, чуден, невиден, нов, любопитен прил. странен, чудат, ексцентричен, фантастичен, необикновен, необичаен, неочакван, необясним …   Български синонимен речник

  • много голям — словосъч. грамаден, огромен, необичаен …   Български синонимен речник

  • неестествен — прил. изкуствен, необикновен, ненормален прил. престорен, пресилен, превзет прил. фалшив, лъжлив, неискрен, подправен прил. чуден, странен, необичаен прил. нередовен, анормален прил. несолиден, нереален, стереотипен …   Български синонимен речник

  • неизвестен — прил. незнаен, непознат, нов, чужд, скрит, таен, прикрит, безвестен прил. безславен, непопулярен прил. рядък, необичаен, чудат …   Български синонимен речник

  • необикновен — прил. изключителен, рядък, единствен, необичаен, несравним, нов, нечут, особен, пръв по рода, не като другите, странен, извънреден, феноменален прил. ненормален, забележителен, удивителен, невъобразим, парадоксален, невероятен, невъзможен,… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”